Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Tämä on volcanodesign.fi:n henkilötietolain (10 ja 24§) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 18.5.2018. Päivitetty 14.09.2020.

1. Rekisterin ylläpitäjä

Kuukkelilampi Oy,  Ahtilantie 40 A, 13720 Parola

Jäljempänä volcanodesign.fi.

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Jani Ahtila, asiakaspalvelu@volcanodesign.fi

3. Rekisterin nimi

volcanodesign.fi asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yrityksen oikeutettu etu asiakassuhteen ja /tai sopimuksen täytäntöön paneminen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

  • Yhteydenpito asiakkaisiin.
  • Asiakassuhteen ylläpito ja hoitaminen. Tarjotaksemme tuotteitamme, täyttääksemme asiaankuuluvat sopimukset kanssasi ja muulla tavoin hallinnoidaksemme liikesuhdetta kanssasi.
  • Markkinointi.

5Mitä tietoja käsittelemme?

 Käsittelemme asiakasrekisterin yhteydessä seuraavia asiakkaan henkilötietoja:

  • Rekisteröidyn yhteystiedot kuten sähköpostiosoite*, puhelinnumero*, osoitetiedot*.
  • Maksutavasta riippuen henkilötunnus, kuten jos asiakas käyttää maksutapana Klarna- tai Collector Credit –laskua.
  • Yritys/yhdistystä ja yrityksen/yhdistyksen yhteyshenkilöitä koskevat tiedot kuten y-tunnus*, yhteyshenkilöiden nimet* sekä yhteystiedot*.
  • Asiakkuutta ja tilauksia koskevat tiedot menneistä ja olemassa olevista tilauksista, muut asiointitiedot, kuten sähköiset laskutustiedot sekä sähköinen viestintä.

Tähdellä merkittyjen henkilötietojen antaminen on edellytys asiakassuhteen syntymiselle. Ilman tarvittavia henkilötietoja emme voi toimittaa tuotteita.

6. Mistä saamme tietoja?

Saamme tietoja ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään.

Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa. Tällainen tietojen päivittäminen suoritetaan manuaalisesti tai automaattisin keinoin.

7. Kenelle luovutamme ja siirrämme tietoja sekä siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Pääsääntöisesti volcanodesign.fi ei siirrä tai luovuta asiakkaan henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin tarvittaessa siirtää tai luovuttaa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain sallimilla tavoilla.

8. Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä.

Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on meidän välisemme asiakassuhde. Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

Rekisteröitynä sinulla on myös oikeus milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä, mukaan lukien profilointia niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.

9. Kehen voit olla yhteydessä?

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.

10. Rekisteriselostetta koskevat muutokset

volcanodesign.fi varaa oikeuden muuttaa rekisteriselosteen sisältöä ilmoittamatta tästä erikseen rekisteröidylle. 
Rekisteröidyn vastuulla on tutustua rekisteriselosteen sisältöön säännöllisesti.